RĪGAS ZINĀTNES UN TEHNIKAS NAMS

AICINA UZ SEMINĀRU

seminārs

 2013. GADA PĀRSKATA SAGATAVOŠANA VALSTS BUDŽETA IESTĀDĒS UN PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS.

28. novembrī DALĪBAS MAKSA Ls 45,- (€ 64.03)   t.sk. PVN
SĀKUMS 10.00

LEKTORE: Ligita AGLENIECE - Valsts Kases Pārskatu departamenta direktore.

Atpakaļ     PieteiktiesPASĀKUMS NOTIKS   Skolas ielā  21, konferenču zālē 508d (5.stāvā, ir lifts) .

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS   pa telefoniem    67281706,   67281753,   fakss 67281693.

http://www.rztn.lv           e-pasts:   rztn@ rztn.lv

Apmaksu var veikt naudu pārskaitot uz SIA 'Rīgas Zinātnes un tehnikas nams' kontu
Nr. LV70 UNLA 0002 0204 6744 7 
A/S “SEB banka”, bankas kods  UNLALV2X 
vai arī skaidrā naudā semināra dienā.
Norādītajā summā ierēķināts PVN 21%. 
Vienotais reģistrācijas numurs  40003005669.

Organizatori rezervē tiesības mainīt semināra norises laiku un vietu, paziņojot par to
reģistrētajiem dalībniekiem.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!