RĪGAS ZINĀTNES UN TEHNIKAS NAMS

AICINA UZ SEMINĀRU

seminārs

 VISS PAR GADA PĀRSKATU.

20. februārī DALĪBAS MAKSA € 74,- (Ls 52,01) t.sk. PVN
SĀKUMS 10.00

Semināra saturs:

  1. Gada pārskata likums(Grozījumi).
  2. Gada pārskata inventarizācijas.
  3. Notikumi pēc bilances datuma, atspoguļošana finanšu pārskatā.
  4. Gada pārskata sastādīšanas racionālisma princips.
  5. Pielikumā sniedzamā informācija par bilances, peļņas vai zaudējumu posteņiem, naudas plūsmu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu.
  6. Vadības ziņojums un dalībnieku protokols par gada pārskata apstiprināšanu. Gada pārskata parakstīšana, revīzija, apstiprināšana un iesniegšana.
  7. Atbildes uz jautājumiem.

LEKTORE:  Anna JESEMČIKA -zvērināta revidente, LLU Ekonomikas fakultātes asociēta profesore.

Atpakaļ     PieteiktiesPASĀKUMS NOTIKS   Skolas ielā  21, konferenču zālē 508d (5.stāvā, ir lifts) .

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS   pa telefoniem    67281706,   67281753,   fakss 67281693.

http://www.rztn.lv           e-pasts:   rztn@ rztn.lv

Apmaksu var veikt naudu pārskaitot uz SIA 'Rīgas Zinātnes un tehnikas nams' kontu
Nr. LV70 UNLA 0002 0204 6744 7 
A/S “SEB banka”, bankas kods  UNLALV2X 
vai arī skaidrā naudā semināra dienā.
Norādītajā summā ierēķināts PVN 21%. 
Vienotais reģistrācijas numurs  40003005669.

Organizatori rezervē tiesības mainīt semināra norises laiku un vietu, paziņojot par to
reģistrētajiem dalībniekiem.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!