RĪGAS ZINĀTNES UN TEHNIKAS NAMS

AICINA UZ SEMINĀRU

 UZŅĒMUMU UN IESTĀŽU DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANA UN NOFORMĒŠANA ATBILSTOŠI JAUNAJĀM NORMĀM – DOKUMENTU JURIDISKĀ SPĒKA LIKUMAM UN MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM Nr. 916 „DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANAS UN NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA".

25.maijā DALĪBAS MAKSA € 62,- t.sk. PVN
SĀKUMS 10.00

Semināra saturs:

 1. Normas, kas attiecas uz jebkuru dokumentu:
 2. Rekvizīti, kas ietekmē jebkura dokumenta juridisko spēku, to saturs, noformējums un izvietojums:
 3. Rekvizīti, kas ietekmē dokumenta juridisko spēku noteiktos gadījumos, to saturs, noformējums un izvietojums:
 4. Pārvaldes dokumentu sistēma, dokumentu grupas un dokumenti.
 5. Pārvaldes dokumentu daļas, to izstrādāšana un noformēšana:
 6. Pārvaldes dokumentu tehniskā noformēšana:
 7. Dokumenta atvasinājumu (kopijas, noraksta un izraksta) izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.
 8. Dokumenta dublikāta izstrādāšana un noformēšana.
 9. Tiesību akti, kuru prasības jāievēro, strādājot ar dokumentiem (Dokumentu juridiskā spēka likums, Valsts valodas likums, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums u.c.).
 10. Dokumentu aprite, dokumentu izpildes kontrole, dokumentu ievietošana lietās.
 11. Lietu nomenklatūra.

LEKTORE: Maruta ĀBELE

Atpakaļ     PieteiktiesPASĀKUMS NOTIKS   Skolas ielā  21, konferenču zālē 508d (5.stāvā, ir lifts) .

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS   pa tālruni    67281706.             e-pasts:   rztn@ rztn.lv

Apmaksu var veikt naudu pārskaitot uz SIA 'Rīgas Zinātnes un tehnikas nams' kontu
Nr. LV70 UNLA 0002 0204 6744 7 
A/S “SEB banka”, bankas kods  UNLALV2X.
Norādītajā summā ierēķināts PVN 21%. 
Vienotais reģistrācijas numurs  40003005669.

Organizatori rezervē tiesības mainīt semināra norises laiku un vietu, paziņojot par to
reģistrētajiem dalībniekiem.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!