RĪGAS ZINĀTNES UN TEHNIKAS NAMS

seminārs

 ARHĪVU PĀRVALDĪBA. ARHĪVA DARBA ORGANIZĀCIJA UN DOKUMENTU ARHIVĒŠANA.

*.aprīlī/ datums tiks precizēts DALĪBAS MAKSA € 63,- t.sk. PVN
SĀKUMS 10.00

LEKTORE: Mg.soec Ilga ROBEŽNIECE - Dokumentu un arhīva pārvaldības eksperte.

Atpakaļ    PASĀKUMS NOTIKS   Skolas ielā  21, konferenču zālē 508d (5.stāvā, ir lifts) .

Organizatori rezervē tiesības mainīt semināra norises laiku un vietu, paziņojot par to
reģistrētajiem dalībniekiem.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!