Latvijas Darba devēju konfederācija piedāvā:

darba devējiem un darba devēju organizāciju pārstāvjiem

LDDK seminārs

 IR SARUNAS, IR REZULTĀTS - 3.

10.oktobrī Babītē
SĀKUMS 10.00 DALĪBAS MAKSA - BEZMAKSAS

Semināri ir orientēti uz praktisku darbību dalībnieku saskarsmes prasmju pilnveidošanai,
lai veiksmīgāk vadītu sarunas un pārrunas organizācijās un risinātu konfliktsituācijas.
Seminārā aplūkotās tēmas palīdzēs risināt jautājumus, kas saistīti ar darba kvalitātes uzlabošanu
uzņēmumos, veicinās darba devēju un darba ņēmēju savstarpējo dialogu dažādos problēmjautājumos
un nestandarta situācijās,
kā arī sniegs noderīgu informāciju uzņēmumiem par sadarbību ar pašvaldībām un valsts institūcijām.

Semināra mērķis: sniegt darba devējiem un darba devēju organizāciju pārstāvjiem vispusīgas
un pārbaudītas zināšanas sociālajā dialogā, kas veicinātu sadarbību uzņēmuma, reģiona,
nacionālā un starptautiskā līmenī.

Jūsu ieguvumi:

LEKTORI: Edgars Korčagins - jurists, darba tiesību speciālists, Labklājības ministrijas Eiropas
un juridisko lietu departamenta direktors, bijušais LDDK ģenerāldirektora vietnieks.
Antra Sloka - psiholoģe, psihoterapeite, komunikāciju, pārdošanas un klientu apkalpošanas jomas
konsultante un pasniedzēja, ar vairāk kā septiņu gadu pieredzi semināru autorprogrammu izveidē
un vadīšanā Latvijas uzņēmumos un valsts iestādēs.

Atpakaļ          IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS   pa telefoniem    67281706,   67281753,   fakss 67281693.

http://www.rztn.lv           e-pasts:   rztn@ rztn.lv

Organizatori rezervē tiesības mainīt semināra norises laiku un vietu, paziņojot par to
reģistrētajiem dalībniekiem.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!