RĪGAS ZINĀTNES UN TEHNIKAS NAMS

 ARHĪVU PĀRVALDĪBA. ARHĪVA DARBA ORGANIZĀCIJA UN DOKUMENTU ARHIVĒŠANA.

*.aprīlī/ datums tiks precizēts
latviešu val.
SĀKUMS 10.00
DALĪBAS MAKSA € 63,- t.sk. PVN

Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par dokumentiem un arhīva izveidi.Kā nodrošināt vieglu, ātru un normatīvajam regulējumam atbilstošu dokumentu arhivēšanu, kā dokumentus saglabāt un izmantot kā apliecinājumus un pierādījumus gan darbiniekiem, gan vadībai. Kā piemērot jauno normatīvo regulējumu arhīvu pārvaldībā. Vai uzņēmumā un institūcijā arhivēšana atšķiras?
Ko un kad iznīcināt?
Kādi ir jaunumi administratīvo sodu piemērošanā?

Semināra saturs:

 1. Arhīva darba organizācija (normatīvais regulējums).
 2. Dokumentu izvērtēšana un atlase arhivēšanai.
 3. Dokumentu nodošanas kārtība institūcijas arhīvā.
 4. Lietu noformēšana (dokumentu sistematizācija lietā, lapu numurēšana, apliecinājuma ieraksta veidošana, uzskaites saraksts u.c.).
 5. Lietu aprakstu ( uzskaites sarakstu) izstrāde.
 6. Vēsturiskās izziņas( vairāklīmeņu arhīviskā apraksta) izstrāde.
 7. Lietu vāku izvēle un noformēšana.
 8. Dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai, dokumentu iznīcināšanas aktu izstrāde, faktiskā dokumentu iznīcināšana.
 9. Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude.
 10. Dokumentu izmantošana (arhīva izziņas izstrāde).
 11. Dokumentu nodošana valsts glabāšanā.
 12. Tipveida kļūdas arhivēšanas procesā un to novēršana.
 13. Visas tēmas apskatītas ne tikai teorētiski, bet sasaistot ar praktiskiem piemēriem no arhivēšanas procesa.

LEKTORE: Ilga ROBEŽNIECE

Atpakaļ     Pieteikties


PASĀKUMS NOTIKS   Skolas ielā  21, konferenču zālē 508d (5.stāvā, ir lifts) .

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS   pa telefonu    67281706,   fakss 67281693.

http://www.rztn.lv           e-pasts:   rztn@ rztn.lv

Apmaksu var veikt naudu pārskaitot uz SIA 'Rīgas Zinātnes un tehnikas nams' kontu
Nr. LV70 UNLA 0002 0204 6744 7 
A/S “SEB banka”, bankas kods  UNLALV2X.
Norādītajā summā ierēķināts PVN 21%. 
Vienotais reģistrācijas numurs  40003005669.

Organizatori rezervē tiesības mainīt semināra norises laiku un vietu, paziņojot par to
reģistrētajiem dalībniekiem.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!