Kontakti

Latvijas Zinātniski tehnisko biedrību savienības (LZTBS)
SIA “Rīgas Zinātnes un tehnikas nams” (RZTN)


Reģistrēts 1991.gada 3.jūnijā
Reģistrēts komercreģistrā 2004.gada 30.jūnijā
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV-40003005669


Adrese
Juridiskā adrese: Skolas iela 21, Riga, LV-1010


Bankas rekvizīti
A/S SEB banka
Konta Nr. LV70 UNLA 0002 0204 6744 7
Kods UNLALV2X


RZTN direktors: Andris Konoplins
Galvenā grāmatvede: Vera Jurjeva
Telefons: 67281706
e-pasts: rztn@rztn.lv
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!