INFORMĀCIJA UZŅĒMUMA IKDIENAI

RĪGAS ZINĀTNES UN TEHNIKAS NAMS

INFORMATĪVO PASĀKUMU PLĀNS

seminārs

 PRAKTISKĀ KIBERDROŠĪBA UN PRIVĀTUMS.
Kurš un ko zina par Tevi un ko Tu vari darīt lietas labā.

Kādi dati un kur glabājās par Tevi? Kas, kam un kāpēc tiem tiek klāt? Kā to var/drīkst lietot pret Tevi? Kā Tu vari parūpēties par savu privātumu?
Pārsteidzoši bieži mūsdienās notiek nesaprotamas, pat maģiskas lietas. Darba devējs pēdējā brīdī Tev kā labākajam kandidātam bez paskaidrojuma atsaka darbu; nepazīstams pārdevējs min konkrētu iekārtu Tavās mājās, kuru piedāvā nomainīt; pazuda/nozaga telefonu un nu Tev zvana sveši cilvēki ar detaļām par Tavu ģimeni vai īpašumu; Tavs sociālo tīklu konts ir uzlauzts un nozagtas pieejas paroles. Ko darīt?
Aicinām pievienoties semināram, kurā draudzīgā atmosfērā un cilvēkam saprotamā valodā pastāstīsim par šiem jautājumiem un iespējamiem risinājumiem.

/datums tiks precizēts
SĀKUMS 10.00 - 15.30

Semināra saturs:

 1. Digitālais laikmets:
 2. Industriālā revolūcija 4.0:
 3. Praktiskā kiberdrošība savienotajās iekārtās.
 4. Paroļu dažādība – kā tās pārvaldīt, kad un kur lietot 2-faktoru autentifikāciju.
 5. Sociālo tīklu postošā ietekme uz privātumu.
 6. Privātums mobilajā telefonā un planšetē.
 7. Privātums datorā.
 8. SMS un citu sarakstes rīku drošība un privātums.
 9. Privātums pēc maniem noteikumiem - kā pasaulei rādīt vien to, ko pats vēlies.
 10. Kā pasargāt vecāku, bērnu un citu tuvinieku privātumu.
 11. Jautājumi un atbildes.
DALĪBAS MAKSA € 159,-   t.sk. PVN

LEKTORS: Egons Bušs, SIA Latvijas Mobilais Telefons Drošības dienesta direktors.

Atpakaļ           Pieteikties


seminārs

 MOBILO TELEFONU UN VIEDIERĪČU PRAKTISKĀ DROŠĪBA UN PĀRVALDĪBA

Modernās tehnoloģijas, jaunākās lietotnes, sociālie tīkli u.c. IT mūsdienu sasniegumi ir jebkura cilvēka ikdiena.
Tomēr šī darbošanās IT vidē reizēm var nest arī rūpes un sarūgtinājumu, jo arī šajā IT vidē tāpat kā sabiedrībā kopumā ir sastopami ļauni, amorāli, negodīgi cilvēki. Kā vienkāršam ne-tehnoloģiju cilvēkam aizsargāt sevi no šādām negācijām, kā drošāk un veiksmīgāk darboties ar dažādām viedierīcēm un sadzīves tehniku ikdienā, kā arī firmu un uzņēmumu vadītājiem kontrolēt un pārvaldīt darbinieku darba telefonus un viedierīces - par to mēs piedāvājām uzzināt unikālā praktiskā seminārā.

datums tiks precizēts
SĀKUMS 10.00 - 16.00 / orientējoši

Semināra saturs:

 1. Kādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam?
 2. Kāpēc cilvēki ir tik ļauni jeb kiberuzbrukumu motivācija:
 3. Mobilo sakaru veidi:
 4. Viedierīces un lietu internets visapkārt:
 5. Informācija mobilajā telefonā:
 6. Mobilās informācijas drošība:
 7. Mobilo iekārtu pārvaldība:
DALĪBAS MAKSA € 159,-   t.sk. PVN

LEKTORS: Egons Bušs, SIA Latvijas Mobilais Telefons Drošības dienesta direktors.

Atpakaļ           Pieteikties


seminārs

 ARHĪVU PĀRVALDĪBA. ARHĪVA DARBA ORGANIZĀCIJA UN DOKUMENTU ARHIVĒŠANA

datums tiks precizēts
latviešu val.
SĀKUMS 10.00
DALĪBAS MAKSA € 63,- t.sk. PVN

Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par dokumentiem un arhīva izveidi.Kā nodrošināt vieglu, ātru un normatīvajam regulējumam atbilstošu dokumentu arhivēšanu, kā dokumentus saglabāt un izmantot kā apliecinājumus un pierādījumus gan darbiniekiem, gan vadībai. Kā piemērot jauno normatīvo regulējumu arhīvu pārvaldībā. Vai uzņēmumā un institūcijā arhivēšana atšķiras?
Ko un kad iznīcināt?
Kādi ir jaunumi administratīvo sodu piemērošanā?

Semināra saturs:

 1. Arhīva darba organizācija (normatīvais regulējums).
 2. Dokumentu izvērtēšana un atlase arhivēšanai.
 3. Dokumentu nodošanas kārtība institūcijas arhīvā.
 4. Lietu noformēšana (dokumentu sistematizācija lietā, lapu numurēšana, apliecinājuma ieraksta veidošana, uzskaites saraksts u.c.).
 5. Lietu aprakstu ( uzskaites sarakstu) izstrāde.
 6. Vēsturiskās izziņas( vairāklīmeņu arhīviskā apraksta) izstrāde.
 7. Lietu vāku izvēle un noformēšana.
 8. Dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai, dokumentu iznīcināšanas aktu izstrāde, faktiskā dokumentu iznīcināšana.
 9. Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude.
 10. Dokumentu izmantošana (arhīva izziņas izstrāde).
 11. Dokumentu nodošana valsts glabāšanā.
 12. Tipveida kļūdas arhivēšanas procesā un to novēršana.
 13. Visas tēmas apskatītas ne tikai teorētiski, bet sasaistot ar praktiskiem piemēriem no arhivēšanas procesa.

LEKTORE: Ilga ROBEŽNIECE

Atpakaļ           Pieteikties


seminārs

 UZŅĒMUMU UN IESTĀŽU DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANA UN NOFORMĒŠANA ATBILSTOŠI JAUNAJĀM NORMĀM – DOKUMENTU JURIDISKĀ SPĒKA LIKUMAM UN MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM Nr. 916 „DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANAS UN NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA"

datums tiks precizēts
DALĪBAS MAKSA € 62,-   (t.sk. PVN )
SĀKUMS 10.00

Semināra saturs:

 1. Normas, kas attiecas uz jebkuru dokumentu:
 2. Rekvizīti, kas ietekmē jebkura dokumenta juridisko spēku, to saturs, noformējums un izvietojums:
 3. Rekvizīti, kas ietekmē dokumenta juridisko spēku noteiktos gadījumos, to saturs, noformējums un izvietojums:
 4. Pārvaldes dokumentu sistēma, dokumentu grupas un dokumenti.
 5. Pārvaldes dokumentu daļas, to izstrādāšana un noformēšana:
 6. Pārvaldes dokumentu tehniskā noformēšana:
 7. Dokumenta atvasinājumu (kopijas, noraksta un izraksta) izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.
 8. Dokumenta dublikāta izstrādāšana un noformēšana.
 9. Tiesību akti, kuru prasības jāievēro, strādājot ar dokumentiem (Dokumentu juridiskā spēka likums, Valsts valodas likums, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums u.c.).
 10. Dokumentu aprite, dokumentu izpildes kontrole, dokumentu ievietošana lietās.
 11. Lietu nomenklatūra.

LEKTORE:  Maruta ĀBELE - Valsts Administrācijas skolas pasniedzēja.

Atpakaļ           Pieteikties


PASĀKUMI NOTIKS   Skolas ielā  21, konferenču zālē 508d (5.stāvā, ir lifts) .

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS   pa telefonu     67281706. Fakss 67281693.

http://www.rztn.lv           e-pasts:   rztn@ rztn.lv

Apmaksu var veikt naudu pārskaitot uz SIA 'Rīgas Zinātnes un tehnikas nams' kontu Nr. LV70UNLA0002020467447  A/S SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Norādītajā summā ierēķināts PVN 21%. 
Vienotais reģistrācijas numurs  40003005669.
Visi semināri notiek  latviešu valodā, ja nav īpašas norādes.

Organizatori rezervē tiesības mainīt semināra norises laiku un vietu, paziņojot par to reģistrētajiem dalībniekiem.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!